Vervanging rookgas- en luchttoevoerkanalen

De rookgas- en luchttoevoerkanalen zorgen voor veilige afvoer van gevaarlijke stoffen. Zijn deze niet goed aangesloten of voldoen zij niet meer aan de eisen dan kan er koolstofmonoxide in de woningen vrijkomen, welke zeer ernstige gevolgen voor de bewoner kan hebben.

Uitvoering

Voor Woonvisie hebben wij de rookgas- en luchttoevoerkanalen vervangen inclusief het brandwerend dichtzetten van de schachten. Het gaat hier om 200 woningen in de wijk Molenvliet te Ridderkerk. De rookgaskanalen voldeden niet meer aan de eisen voor de cv-ketels om een veilige en goede werking te garanderen, daarom was vervanging noodzakelijk.

Nieuwe CLV-systeem voor rookgasafvoer en luchttoevoer

Rookgasafvoer in de woning

Het CLV-systeem moet voor genoeg trek boven de woning uitsteken

Meer oplossingen

Roveco is een installateur van verwarming en rookgasafvoer, gevestigd in Bergschenhoek. Wij zorgen voor een rendabele, veilige en comfortabele oplossing voor woningbouwverenigingen, VvE’s en particulieren. Lees hier meer over Roveco

 

NEEM DIRECT CONTACT OP MET ROVECO

Wij streven ernaar alle woningen in Nederland te voorzien van veilige rookgasafvoer. Wij proberen mensen bewust te maken van het gevaar van koolmonoxide. Wij hebben ons verdiept in het zo veilig mogelijk aanleggen of renoveren van een rookgasafvoer installatie. Onze monteurs krijgen periodiek een cursus over nieuwe installatie-technieken en wetgevingen m.b.t. rookgasafvoer.

Expert in rookgasafvoer- en verwarmingsoplossingen